16 Okunma

Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramına göre İbni Sina

SOSYAL BİLİŞSEL KARİYER KURAMI Bu kuram Albert Bandura’nın kuramından etkilenilerek Lent, Brown ve Hackett tarafından geliştirilmiştir. Lent ve arkadaşları SBKK’ını birbirini tamamlayan iki düzeyli kuramsal analizle açıklamışlardır. Bunlar; 1.Düzey bilişsel-birey değişkenleridir (yetkinlik beklentisi, sonuç beklentisi, ve kişisel hedefler) bunlar kişinin kariyer kontrolünü kullanmasını sağlayabilir. 2.Düzey analizde ise, ortama özgü ve bireyin kontrolü dışındaki değişkenlere değinilmektedir.…

25 Okunma
25 Okunma
27 Okunma
18 Okunma
18 Okunma
13 Okunma
51 Okunma
38 Okunma
41 Okunma