1 Okunma

Kişilerarası İlişkilerin Başlangıcı ve Gelişimi

Kişiler arası ilişkiler, birbirlerinde anlam bulan ve ilişkileri kişisel olmayandan kişisel olana doğru ilerleme eğiliminde olan bireyler arasında gelişen ve sürekli değişen etkileşimsel bir paylaşımdır. Başka bir tanımda ise kişiler arası ilişkiler, iletişimin sürekli hale gelmesiyle iki ya da daha fazla kişi arasında oluşan sosyal bağ, sosyal ilişki ya da duygusal yakınlık olarak tanımlamaktadır. Bu…

0 Okunma
0 Okunma
4 Okunma
21 Okunma
27 Okunma
41 Okunma