Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramına göre İbni Sina

SOSYAL BİLİŞSEL KARİYER KURAMI Bu kuram Albert Bandura’nın kuramından etkilenilerek Lent, Brown ve Hackett tarafından geliştirilmiştir. Lent ve arkadaşları SBKK’ını birbirini tamamlayan iki düzeyli kuramsal…